Skolen er ikke en leg for alle, og det er okay

Skolen er ikke en leg for alle, og det er okay

Det er okay at have brug for hjælp

Det kan være svært for mange unge at indrømme over for sig selv og andre, at de har svært ved det faglige i skolen. Det er både forældre, lærere og elever, der skal acceptere, at grammatik og ligninger ikke er lige nemt for alle. Mange, der ikke har noget fagligt at bidrage med, føler, at de skal bidrage med noget andet – derfor er det ofte dem, der har det svært, der larmer. Hvis man accepterer, at man har brug for hjælp, er der mange muligheder for lektiehjælp eller privatundervisning. Det er ikke pinligt at skulle have hjælp til matematik.

Det kan gøre en forskel

Lektiehjælp i København tilbyder privatundervisning til elever både i folkeskolen og på gymnasiet. Det kan gøre en kæmpe forskel, at eleven får hjælp til lektierne, så eleven føler, at han/hun har noget at bidrage med i timen næste dag. Succesoplevelser skaber succesoplevelser, og derfor er det vigtigt at gøre en aktiv indsats for at give eleven et så godt undervisningsforløb som muligt.

Gensidig respekt er vigtigt

Lektiehjælp i København tilbyder privatundervisning til dem, der har brug for hjælp fra en fremmed. Hvis eleverne har svært ved at løse hjemmeopgaverne og derfor bliver ugidelige, kan det være svært for forældrene at hjælpe. Det er lettere at blive sur på sine forældre end på en privatunderviser, bl.a. fordi eleven ofte respekterer privatunderviseren og ser denne person som “klog”. My Academy tilbyder undervisere, der med et både fagligt og pædagogisk grundlag kan strukturere en undervisning.

Der kan hjælpes i alle fag

Undersøgelser viser, at der særligt er et stort behov for hjælp til matematik, fordi det er et fag, hvor opgaverne hurtigt bliver svære, hvis man ikke forstår de forrige. kan give privatundervisning i flere fag. De pædagogiske redskaber er en ligeså stor del af privat undervisning som faglig kunnen.